top of page

FovArt Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme Metni satış sorumlusu sıfatıyla hareket eden FovArt Sanat Galerisi (“FovArt”) tarafından müşterilerinin/kullanıcılarının özgün eser alımına ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. İşbu bilgilendirme metninin 2,3,4,5,6 nolu maddeleri, “Satış Sorumlusu” sıfatıyla Fovart Sanat Galerisi tarafından hazırlanan özgünlük belgesinde koleksiyoncuya teslim edilmektedir.

1. Özgün Eser Alımı

 1.1. Özgün tablolar, sanatçının kendi tasarımı ve hayal gücünün sonucunda elde ettiği çalışmalarıdır ve eser olarak anılırlar. Özgün eserler, özgünlük belgesi ile teslim edilmekte ve eserin korunması ile ilgili uyarılar bu belgede açıklanmaktadır. Bu belge koleksiyoncu ve eser sahibi arasında yapılan sözleşme niteliğindedir.

1.2. Özgün eserler, mal olarak değerlendirilmeyip eser olarak değerlendirildiğinden satın alma sonrası iadeye konu olmazlar. Koleksiyoncu eseri almadan önce aklına takılan soruları Fovart'a iletmekle, Fovart da bu soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Koleksiyoncu öncelikle eseri görerek almaya teşvik edilmektedir.

1.3. Koleksiyoncunun eseri görerek almasının mümkün olmadığı durumlarda, koleksiyoncu eseri uzaktan satın almayı talep edebilir. Fovart, bu talebe istinaden eseri elden adrese teslim, aracıyla adrese teslim, kurye veya kargo ile adrese teslim edebilir. Fovart bu gönderim esnasında ürünün paketlenmesi ile sorumlu olup taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar konusunda mesuliyeti bulunmamaktadır. Koleksiyoncunun bu durumu kabul etmesi durumunda bu teslimat yöntemi seçilir.

1.4. Özgün eserlerin alımından vazgeçilmesi talebi, ancak eserin ödemesi, kargo ile gönderimi veya randevu ile teslimatı yapılmadan önce geçerlidir. Bu konunun şeffaf bir şekilde ilerlemesi için koleksiyoncu ile iletişime geçilmektedir. 

2. Eseri Koruma

2.1. Eseri direkt güneş ışığından ve nemden koruyunuz. Tüysüz bez ile silerek veya hafif vakum ile tozdan arındırınız.

3. Eseri Kiralama

3.1. Koleksiyoncunun, eserin halka açık bir sergide kullanılmasının karşılığında kira bedeli veya diğer ücret olarak herhangi bir miktarı almaya hak kazanması durumunda, koleksiyoncu bu paranın %50’sini, parayı almaya hak kazandığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde sanatçıya ödeyecektir.

4. Onarımlar

4.1. Koleksiyoncu, esere herhangi bir zarar gelmesi durumunda herhangi bir onarım veya restorasyona başlamadan önce sanatçıya danışacağını taahhüt etmektedir ve mümkünse sanatçıya gerekli onarımı ve restorasyonu yapma imkânı tanınacaktır.

5. İmha Etmeme

5.1. Koleksiyoncu eseri kasıtlı olarak hiçbir surette imha etmeyeceğini, bozmayacağını, değiştirmeyeceğini veya tadil etmeyeceğini taahhüt etmektedir.

6. Gelecekteki Devirler

6.1. Koleksiyoncunun eserin yeniden satışını yapması, devretmesi, bağışlaması, takas etmesi, miras veya vasiyet yoluyla başkasına intikal ettirmesi veya eserin tahrip olması ile elde edilecek sigorta tazminatı yollarıyla elde edilecek gelirler üzerinden eser için değer artışı hesaplanır. Koleksiyoncu, değer artışının gerçekleştiği durumlarda, ödemeyi almasını takiben 30 gün içerisinde gelirin %15’i eser sahibine ödemeyi taahhüt etmektedir.

bottom of page