top of page
P%C4%B1nar%20%C4%B0%C3%A7emer_edited.jpg

Saadet Pınar İçemer

Sanatçı

2006 Bilkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunudur.

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü'nde, "İç mekan Tasarımında Modüler Seramik Separasyonlar" tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır.

2021 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde sanatta yeterlik tez çalışmasını “Mimarlık Seramik İlişkisi Özelinde Oluşturulan Modüler Seramik Güneş Kırıcılar” konusuyla  tamamlamıştır.

"GÖLGE”

Mimarlıkta etkin bir bileşen olarak kullanılan gün ışığı beraberinde bir tasarım problemi olarak gölge kavramının da düşünülmesini gerektirmektedir. Psikolojik ve fiziksel konfor koşullarından biri olan ışık ve gölge denetimi tasarımcıya kullanıcı ve mekan arasındaki algı ilişkisini kurabilen birçok seçenek sunmaktadır. Mimari biçimlenişte önemli bir rolü olan gölge-ışık dualitesi geçmişten günümüze farklı sanat dallarında kendine yer bulmuştur.

Gölge; fiziki bir gerçeklik olmasının yanı sıra içinde birçok sembolik anlam da barındırmaktadır. Işık ve nesne olmadan gölge, gölgesi olmayan nesne mümkün değildir.  Işığa bağlı geçiciliği, sahibine göre değişkenlik gösteren esnekliği ve kırılganlığı şaşkınlık uyandırmaktadır.  Gölge, sahibi hakkında bilgi verir. Bu bazen bir insanken, bir yapı, bir bulut ve hatta bir ruh hali bile olabilmektedir.

Bir yandan serinleten, rahatlatan, konfor sağlayan ve mahremiyet imkanı sunan gölge, bir yandan da saklayan, gizleyendir.  Bazen duvara ya da bir perdeye düşürülerek oyunlaştırılıp eğlenceli hale getirilen, başka bir düzenlemeyle aldatıcı ya da korkutucu olabilmektedir.  Gölgedeki bu hem fiziksel hem de düşünsel içerik zenginliği onu bir sanat objesi haline getirmiştir. Konu olarak yüzyıllardır sanatçılar tarafından yorumlanmış ve farklı disiplinlerde kendine yer bulmuştur.  Bu disiplinlerden biri olan mimarlıkta da ışık-gölge birlikteliği ile oluşturulan mekan, kullanıcısı ve yapı kabuğu açısından büyük önem taşımaktadır.

"İlgili sanat eseri ve sanat eserine ait görsellerin ilişkili içeriklerinin kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması hakları sanatçıya aittir. Sanatçı izniyle Fovart'ta yayınlanmaktadır. Yukarıda sayılı edimlerin gerçekleştirilebilmesi için sanatçıdan yazılı izin alınması gerekmektedir."

bottom of page