Sevtap Örgel

Sanatçı

1978 Schwetzingen doğumlu Sevtap ÖRGEL, 1999 ‘da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü Heykel Anasanat Dalından mezun oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Yüksek Lisans programını tamamladı. 2017' de "Nesneleşen Evin Sanat Pratiklerinde İncelenmesi" konulu tez çalışması ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik programını bitirdi.

İki Kişisel sergi ve pek çok Ulusal ve Uluslararası grup ve karma etkinlikleri bulunan Sevtap ÖRGEL, 2000-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO. 'da Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

"GEÇMİŞ ZAMANIN DİREKLERİ"

Tıpkı mutlak sonun kaçınılmazlığı gibi daimi bir devire karışmış; bugün 'yalnız kendine dair şeyler' olarak adlandırılan kişisel sanat pratiklerinin öncülü olan ve varlığını şimdiki zamanın içinde sürdüren "geçmiş zamanın direkleri" isimli çalışmalar ilk kez gözler önüne çıkıyor. Zamanı dünden çok daha önceye temellenen bu çalışmalar, geri dönülmek üzere terkedilen geçmişin kadim mekânları gibi üzerlerinin açılmasını bekliyorlardı. Birer fotoğraf olarak; gerçek maddi varlıkları ile aralarındaki mesafe, günümüzün sosyal mesafesine özdeş tutularak; görülen ve gören arasındaki etkileşimsel bağı günümüzün deneyimine öykülenerek masa üstüne bırakılmıştır. Tam da içinden geçilen dönemin muğlak/ muallak niteliğine uygun olarak…

"İlgili sanat eseri ve sanat eserine ait görsellerin ilişkili içeriklerinin kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması hakları sanatçıya aittir. Sanatçı izniyle Fovart'ta yayınlanmaktadır. Yukarıda sayılı edimlerin gerçekleştirilebilmesi için sanatçıdan yazılı izin alınması gerekmektedir."