converted-0.jpg

Tuba Kınay Gör

Sanatçı

1982 Samsun, Vezirköprü doğumlu olup, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Baskı Sanatları üzerine Lisans, Resim Anasanat dalı üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Atatürk Üniversitesi’nde doktora (Sanatta Yeterlik) eğitimi almıştır. Erasmus öğrenci değişim programıyla Köln Üniversitesi’nde bir dönem eğitim görmüştür. Kendisi Erzincan Üniversitesi’nde Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak, 2 yıl da Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 4 senedir de Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Sanatçı 4 adet kişisel sergi açmış, pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katılmış ve bir adet uluslararası çalıştaya katılmıştır. Lisans eğitimi sırasında 1 adet üniversite yarışmasından alanında 1.lik ödülü kazanmıştır.

Aday ayrıca 2 adet seminer vermiş, 1 panel başkanlığı yapmış, uluslararası dergilerde 3 adet makale yayınlamış, 4 adet uluslararası sempozyumda bildiri sunmuş ve bir ortak yazarlı bir makalesi yurtdışında yayınlanmıştır. 

Ayrıca BAP ve SODES olmak üzere üç projede de görev almıştır.

Ayrıca 2021 Nisan ayında “Baskı Sanatı Terminolojisi” adında bir de kitabı yayınlanmıştır.

Kitap Afişi.JPG

"Postmodern Resimde Yazının Çekiciliği: Asemik Yazı"

"Yazı, insanoğlunun hayatında varoluşundan beri süregelen en yaygın iletişim türüdür. Sanatçı hangi dili konuşursa konuşsun ve hangi alfabeyi kullanırsa kullansın herkesle konuşabilen yazılar yaratabilir. Farklı insanlar için farklı imalar vardır. Ayrıca izleyici esere kendine göre anlamlar da yükleyebilir. Ben de resimlerimde yazıyı okunamazlığın ötesine taşımaktayım. Yazı, artık resimle içselleşmekte ve resmin bir öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır." Tuba Kınay Gör

"İlgili sanat eseri ve sanat eserine ait görsellerin ilişkili içeriklerinin kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması hakları sanatçıya aittir. Sanatçı izniyle Fovart'ta yayınlanmaktadır. Yukarıda sayılı edimlerin gerçekleştirilebilmesi için sanatçıdan yazılı izin alınması gerekmektedir."