top of page

Tiner, Terebentin, Lavanta Yağı ve Diğerleri


Yağlıboya çalışmalarında boya inceltici ve fırça temizleyici olarak seçmeniz gereken birbirinden farklı yardımcılar vardır. Akrilik boya ile resim yaparken temelde su kullanarak resim yapabilir ve yine suyla fırçalarınızı temizleyebilirsiniz. Yağlıboyanın çözücü maddesi yağ olduğu için su ile işlem yapamazsınız, yağlıboyaya uygun çözücüler kullanmalısınız. Bu başlık altında açıklayacağımız bazı özellikleri sayesinde yağlıboya yardımcılarını tanıyarak seçebilirsiniz. Fırça temizleyici veya boya yardımcısı olarak tanıtacağımız ürünlerin herbiri diğerinin yerine kullanılabilir ancak boyanın kalitesini etkileyecekleri için önerilen şekilde kullanılması daha uygundur.


TİNER (İspirto)

Petrolün damıtılması ile elde edilen, kokulu, yanıcı ve uçucu zararlı maddeler içeren çözücü bir maddedir. Alkid(sentetik reçine) içeren yağlıboyanın inceltilmesi veya temizlenmesi için kullanılan, iyi sonuçlar veren bir çözücüdür. Ancak doğal reçineler(dammar, copal ve mastic) için iyi bir çözücü değildir. Çok uçucudur. Cildi tahriş ettiği ve sürekli solunduğunda sağlık sorunlarına yol açtığı bilinir. Çok iyi havalandırılan ortamlarda çalışılması ve koruyucu eldiven giyilmesi önemle tavsiye edilir. Zararlı maddelerin oldukça azaltıldığı kokusuz tinerler de mevcuttur. Ama bu ürünlerin içerisinde yine zararlı maddelerin bulunduğu unutulmamalıdır. Kokusuz tiner ile çok uzun süreler çalışılabildiği için, yine iyi havalandırılan ortamlarda çalışılmalıdır. Tiner kullanarak yapılan yağlıboya resimler zamanla matlaşır ama renklerde sararma olmaz.


TEREBENTİN

Terebentin çam ağaçlarının reçinesinden damıtılarak elde edilen kokulu, yanıcı ve uçucu bir maddedir. Hızlı kuruması ve fırça kullanımını kolaylaştıran tutuculuğu sebebiyle tercih edilir. Resmin alt katmanlarının kuruması terebentin ile kolaylaşır. Bu nedenle yağlıboya resim yaparken kullanılması tavsiye edilir. Cildi tahriş edebilir. Hızlı buharlaşması ve baş döndürücü seviyede uçucu gazlar içerdiği için iyi havalandırılan ortamlarda kullanılması önerilir. Kalınlaşmış boyayı hızlı bir şekilde incelterek sıvı, sürülebilir hale getirebilirsiniz. Tinerin aksine boyayı matlaştırmaz, rengin canlılığını ve parlaklığını korur.

  1. Çam Terebentin (Ev Tipi): Damıtılmamış terebentindir. Boyada sakızımsı tortu kalmasına ve resimde zamanla sararmaya sebep olur.

  2. Damıtılmış Çam Terebentin: 1 kez damıtılmış terebentin fırça ve palet temizliği için kullanılır. 3 kez damıtılan terebentin yağlıboya incelticisi olarak kullanılır, çabuk kurur ve resimde zamanla sararma yapmaz. Yüksek nitelikli olanları hoş çam kokuludur. Düşük nitelikli olanları kötü kokulu olarak değerlendirilir.

  3. Karaçam Terebentini: Bu terebentin fırça temizlemek için kullanılmaz. Boyayı inceltmek için kullanılan bir yardımcı malzemedir. Kuruduğunda parlak bir görünüm bırakır. Yoğun bir yapısı vardır. Daha akışkan bir yapı istendiğinde yüksek nitelikli damıtılmış terebentin ile karıştırılarak boyaya eklenebilir.

  4. Narenciye Terebentini: Yanıcı değildir. Kokusu hafiftir. Narenciye ağaçlarından elde edilen bir terebentindir. Hafif kokuları seven ressamlar için alternatif bir üründür.


YAĞLAR

Yağlıboyanın inceltilmesi için aşağıda bahsedeceğimiz yağlar kullanılır. Yağ ile inceltilen boya, tiner veya terebentin ile inceltilen boyaya göre daha yavaş kurur. Böylece boya uygulama süresi uzar, renklerin kaynaştırılması ve tekniğin uygulanması için yeterli süre elde edilmiş olur. Ayrıca kullanılan yağlar resme parlak bir görünüm de kazandırır. Ancak yağların boya ile çok fazla oranda karıştırılması, boyayı transparan hale getirir; ayrıca yeterli sürede kurumayan boyanın kaygan yüzeyi üzerinde tekrar çalışılmasına olanak vermez. Yağ kullanım oranı uygulanan tekniğe göre ayarlanmalıdır. Tiner ve terebentine göre yağlıboya pigmentlerinin en canlı görünmesini sağlayan yardımcıdır. Ancak elde edildiği bitkilere göre, zamanla resimde sararmaya sebep olan yağların olduğu unutulmamalıdır.

Yağları 3 başlık altında inceleyebiliriz.

  1. Kurumayan yağlar: Meyve, sebze ve bitkilerin preslenmesiyle elde edilen yağlardır. Oksijen ile temas ettiğinde kurumaz veya buharlaşmaz, sıvı halde kalırlar. Zeytin yağı örnek verilebilir. Bu tür yağlar resimde kullanılmazlar.

  2. Kuruyan yağlar: Meyve, sebze ve bitkilerin tohumlarının preslenmesiyle elde edilen yağlardır. Oksijen ile temas ettiğinde kururlar ve sertleşirler. Bu özelliklerinden dolayı pigmentler ile birleştirilerek yağlıboyaların elde edilmesinde kullanılırlar. Kuruma hızları ve bazı teknik özellikleri elde edildikleri tohumlara göre değişir. Haşhaş yağı ve keten yağı örnek verilebilir.

  3. Uçucu Yağlar: Çiçek ve bitkilerin preslenmesiyle değil damıtılmasıyla elde edilen yağlardır. Oksijen ile temas ettiğinde terebentin ve tiner gibi buharlaşırlar, sıvı veya katı bir kalıntı bırakmazlar. Bu teknik özelliklerinden dolayı iyi bir boya çözücü ve boya incelticidirler. Lavanta ve biberiye yağı örnek verilebilir.

Resmin katmanlar halinde yapıldığı göz önüne alınırsa, alt katmanlarında kullanılacak yardımcı malzemelerin daha hızlı kuruyan malzemeler olmasına dikkat edilmelidir. Alt katmanında yavaş kuruyan boya uygulaması ve üst katmanında hızlı kuruyan boya uygulaması, zamanla resmin yüzeyinin hızlıca çatlamasına sebep olur. Ayrıca boya ile karıştırılarak uygulanan tiner veya terebentin oranının fazla olması boyanın bağlayıcı özelliğinin kırılmasına sebep olabilir. Bu şekilde yapılan uygulamalarda resim yüzeyi zamanla daha hızlı eskiyecek ve çatlayacaktır.


 

Not:

Dammar Nedir?: Güneydoğu ve Doğu Asya'nın karakteristik iğne yapraklı ağaçlarından elde edilen reçinedir.

Copal Nedir?: Çeşitli tropik ağaçlardan elde edilen reçinedir.

Mastic Nedir?: Damla sakızı ağacından elde edilen reçinedir.

Kokusuz Terebentin

 

Sayfadaki fotoğrafın telif hakları Fovart Sanat Galerisi'ne aittir.

Yazımızı okumaya zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

 

Kaynaklar:

 

#AntikBeyaz #AntiqueWhite #KarBeyazı #FlakeWhiteHue #HızlıKuruyanBeyaz #FastDryingWhites #yaglıboyaözellikleri #yaglıboyanedir #boyanedir #hue #kurumasüresi #dryingtime #tintingstrenght #açıklıkkoyuluknedir #açıklıkkoyuluk #açıklıkdeğeri #temperature #texture #doku #boyadadoku #opakrenkler #transparanrenkler #beyazrenkseçimi #beyazrenkpaleti #paletseçimi #winsornewton #winsornewtonartist #dalerrowneygeorgian #dalerrowney #WinsorNewtonOilbar #oilbar #terebentin #tiner #ispirto #boyaincelticiler #odorlessthinner #kokusuzterebentin #kokusuzterebentinnedir #terebentinnedir #kokusuztinernedir #kokusuztiner #haşhaşyağı #ketenyağı #lavantayağı #yağlıboyaçözücüleri #fırçatemizleme #yağlıboyafırçasınasıltemizlenir #interiordesign #içmimarlık #dekortablo #tarztablo #yağlıboyatablo #dekor #dekorasyon

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page